top of page

กรรมฐานภาคฤดูร้อน 2567 วัดป่าชิปท์เว็ท

อัปเดตเมื่อ 11 เม.ย.

สมาคมชาวพุทธสายวัดป่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับท่านเข้าร่วมปฎิบัติธรรมกรรมฐานภาคฤดูร้อน ประจำปี ณ วัดโลกุตตรวิหาร (วัดป่าชิปท์เว็ท)


กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายธรรม และสอนการนั่งสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์คงฤทธิ์ เจ้าอาวาสวัดโลกุตตรวิหาร กิจกรรมเป็นการปฏิบัติแบบปิดวาจา


ทางวัดเรายินดีต้อนรับ ทั้งผู้ที่เคยมาร่วมกิจกรรมแล้ว และผู้ที่มาใหม่ ทั้งนี้ทางวัดแนะนำว่า ผู้เข้าร่วมควรมีประสบการณ์การนั่งสมาธิภาวนามาก่อน
กำหนดการ

การปฎิบัติธรรมกรรมฐานครั้งนี้ เริ่มต้นในวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน เวลา 17.00 น. ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะได้รับข้อมูลและคำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมและข้อควรปฏิบัติตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติ


ทางวัดใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ปฏิบัติธรรมจัดเตรียมเต็นท์หรืออุปกรณ์การนอนส่วนตัวมาด้วย

ทางวัดยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบกับทุกท่าน เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงไปด้วยกัน


การปฏิบัติธรรมกรรมฐานสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน หลังจากอาหารกลางวันเวลา 13.00 น. โดยประมาณ


ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ


จะเป็นการดีหากท่านสามารถมาถึงก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน ก่อนวันปฏิบัติกรรมฐานจริง เพราะจะช่วยให้ท่านรู้สึกมีความสงบก่อนเริ่มกิจกรรม


ภายหลังเสร็จกิจกรรม ท่านสามารถอยู่ต่อได้ เพื่อค่อยๆ ปรับตัวให้เข้าสู่การใช้ชีวิตปกติอีกครั้ง บางทีท่านอาจจะได้มีเวลาทำความรู้จักกับผู้เข้าร่วมปฎิบัติธรรมคนอื่นๆ มากขึ้นกว่าเดิม เพลิดเพลินกับธรรมชาติในป่า และสัมผัสกับความเงียบสงบ หรือได้รู้จักกับวิถีชีวิตชาววัดป่าโลกุตตรวิหารเพิ่มขึ้น


เนื้อหา

ภวะ – อยากเป็นนั่น-นี่: เคยมาแล้ว, ไปมาแล้ว, แล้วไงต่อ?


อาหาร

สมาคมชาวพุทธสายวัดป่า เป็นเจ้าภาพอาหารตลอดการปฏิบัติ

เวลา 07.00 น.: อาหารเช้า

เวลา 11.00 น.: อาหารหลัก (อาหารเพล)

เวลา 17.00 น.: ปานะ เช่น (เครื่องดื่ม ชา ชีส และ ช็อคโกแลต เล็กน้อย)


การเข้าพัก

ที่พำนักมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเรียบง่ายและมีสถานที่จำกัด ถ้าเป็นไปได้หรือทางที่ดีควรค้างคืนด้วยเต็นท์ ท่านต้องเตรียมเต็นท์ของท่านมาพร้อมทั้งอุปกรณ์สำหรับอยู่ข้างนอกมาให้พร้อม เพื่อที่จะค้างคืนในป่าภายใน 9 วัน ที่นี่มีสถานที่ๆ สวยงามหลายแห่งที่เหมาะสำหรับการกางเต็นท์


การพำนักค้างคืน ตลอดช่วงระยะเวลามีการแบ่งแยก ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง

ทางวัดมีห้องอาบน้ำบริการ แต่ควรใช้น้ำแต่น้อยและโปรดเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วย เพราะคนอื่นก็ต้องอาบน้ำเช่นกัน และโปรดช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม


การพำนักครั้งนี้ ไม่เปิดโอกาสให้ซักผ้า
ศีลแปด

สิ่งที่คาดหวังต่อผู้เข้าร่วม ทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ คือ ศีลแปด ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในวัดป่า ขอให้ทุกท่านศึกษาทำความเข้าใจเรื่องศีลแปดให้ดีก่อนที่จะมาวัด ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาคำอธิบายของกฎนี้ได้ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้:ตำแหน่งและที่อยู่

Skiptvet buddhistkloster

Lundsveien 196

1816 Skiptvet


ข้อมูลอื่นๆ

การปฏิบัติธรรมครั้งนี้เป็นแบบปิดวาจา ผู้เข้าร่วมไม่สามารถพูดคุย และสนทนากันตลอดช่วงเวลาปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติมาแล้ว และจะเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติแบบนี้มาก่อน

ผู้ปฏิบัติธรรมต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมหรือตั้งโหมดเครื่องบินตลอดช่วงสมาธิภาวนา


แนะนำให้ท่านนำนาฬิกาสำหรับใช้จับเวลาในช่วงที่ปฏิบัติ หรือตั้งเป็นนาฬิกาปลุก


ทางวัดฯ ขอความร่วมจากผู้ปฏิบัติไม่ให้นำเอาโทรศัพท์มือถือเข้าร่วมในการปฏิบัติธรรมนี้


ถ้าหากมีใครต้องการติดต่อกับท่านในช่วงที่ปฏิบัติธรรมกรรรมฐาน สามารถติดต่อ

ได้ในกรณีฉุกเฉิน ที่เบอร์ 45868253


การบรรยายธรรม เป็นภาษาอังกฤษ


หากมีข้อสงสัย

หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อหรือส่งอีเมลไปที่ retreats@skogskloster.no


ค่าใช้จ่าย

ค่าอบรม ธรรมะบรรยาย ในการปฏิบัติธรรมและ ค่าที่พำนักของโครงการนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับหลักของฝ่ายเถรวาท


อนึ่ง ท่านสามารถบริจาคปัจจัยสนับสนุนให้กับทางวัดป่าและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมอาสามัครที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอันเป็นสิ่งที่น่าอนุโทนาอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ท่านสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือทางวัดตามความสมัครใจและความสะดวกของท่าน ทางวัดจะนำปัจจัยและสิ่งของที่ได้รับบริจาค ไปใช้เพื่อการดำเนินงานอย่างเหมาะสม และเพื่อช่วยในการบำรุงรักษาวัดโลกุตตรวิหารอย่างต่อเนื่องสืบไป


วัดโลกุตตรวิหาร ดำเนินงานจากการบริจาค งานอาสาสมัคร และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกรายบุคคล ของชุมชนชาวพุทธ Skogkloster buddhissamfunn ทาน หรือการให้ เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติธรรมชาวพุทธ สอนให้เราไม่ปรารถนาในสิ่งที่นอกเหนือจากความจำเป็นและไม่ให้เรียกร้องเมื่อมีโอกาส แนวความคิดเรื่องทานนี้จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมงานกิจกรรมต่างของทางวัดฯ ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องฐานะทางการเงิน ดังนั้นทางวัดเราจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมวัดตามความอัธยาศรัยและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวัดฯจัดขึ้นตลอดทั้งปี ทางวัดโลกุตรวิหาร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและการมีส่วนร่วม


ค่ามัดจำ

ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่ไม่ได้รับที่นั่ง ท่านจะถูกจัดอยู่ในลำดับรายชื่อ “รอ” หากมีที่ว่างและสิ่งสำคัญทางวัดเราจะเรียงลำดับตามรายชื่อที่มาก่อน ดังนั้น ทางวัดฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินมัดจำก่อนการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการยืนยัน ว่าท่านได้ลงทะเบียนแล้ว และหากท่านยังไม่ได้ชำระเงินมัดจำก็จะถือว่าท่านไม่ถูกลงทะเบียน


เงินค่ามัดจำ จำนวน 1,500 kr. ต่อคน เมื่อท่านกรอกใบสมัครและชำระเงินค่ามัดจำ ระบบจะยืนยันและตอบรับการลงทะเบียน


การคืนเงินมัดจำ ท่านจะได้รับคืนเงินค่ามัดเมื่อกิจกรรมนี้สิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้ ทางวัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิก น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ก่อนเริ่มการปฏิบัติธรรมใบสมัครของผู้เข้าร่วม

กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/GGonJcxhtSkCuNdS7 ทางวัดเราสามารถรองรับได้ผู้ปฏิบัติธรรมได้จำนวน 20 ท่าน


ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ดีที่สุด ทางวัดฯจะติดต่อไปยังท่านที่ส่งใบสมัครมา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประกอบในการพิจารณา โดยตรงทางโทรศัพท์หรืออีเมลและเพื่อให้แน่ใจถึงสิ่งที่ท่านคาดหวัง


หากท่านมีประสบการณ์น้อยในการทำสมาธิ และ/หรืออยู่ในความเงียบเป็นเวลานานๆ ทางวัดขอให้ท่านมาเยี่ยมชมวัดก่อน เพื่อทำความรู้จักกันให้มากขึ้น และหากท่านมีความประสงค์จะปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องที่นี่ ท่านสามารถติดต่อขอพักค้างคืนได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.lokuttara.net/about.


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานที่พักผ่อนแห่งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงศาสนาหรืออย่างอื่น สนุก และ ผ่อนคลายไปกับการปฏิบัติธรรม ไม่กดดัน และตึงเครียดมากเกินไป! เราต้องการให้คุณได้รับประสบการณ์การภาวนาที่ยอดเยี่ยม😊

Comments


bottom of page