top of page
20181010_154325.jpg

Frivillig arbeid

I denne tradisjonen er alt – overnatting, mat, undervisning osv. – tilgjengelig gratis, takket være generøsiteten til våre støttespillere og en "dana"-kultur. Denne kulturen hjelper til med å utvikle et gjensidig støttende forhold der legfolk tilbyr materiell støtte til sanghaen, og munkene tilbyr åndelig lære og holder klostrene i live til fordel for alle. Dette nærer et forhold preget av gjensidig tillit, hengivenhet og respekt.

Hvis du ønsker å bli involvert i fellesskapet, er det mange måter å gjøre det på. Vennligst kontakt oss på web@skogskloster.no.

bottom of page