top of page
20181010_154325.jpg

STØTTE

​Alle vår tilbud og fasiliteter er gratis tilgjengelige. Dette kan de være takket være generøsitet og donasjoner (Dana) fra klosteret støttespillere. Dana er del av et gjensidig forhold der lekpersoner gir materiell støtte til klosteret slik at munker og klosterets beboere livnæres. Til gjengjeld får lekpersoner åndelig støtte og veiledning og på denne måten kan klostre eksistere som institusjoner til glede for alle. Denne samarbeidsstrukturen bidrar til utvikling av en gjensidig relasjon preget av tillit, respekt og gode følelser.

​Hvis du ønsker å gi din støtte til Lokuttara Vihara, er det ulike måte å gjøre dette på:
 

Medlemskap

Bankdonasjoner

Donasjon med skattefradrag

Frivillig arbeid

Mat og almissevandring

Gjenbruk

bottom of page