top of page
IMG_4511.JPG

คณะสงฆ์

พระอาจารย์ คงฤทธิ์ รตนวัณโณ – เจ้าอาวาส

พระอาจารย์คงฤทธิ์ รตนวัณโณ เกิดที่โคราช ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2514 หลังจากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ท่านได้ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุตามประเพณีไทย เป็นเวลา 3 เดือน ในปี พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตาม สามเดือนแรกของการเป็นภิกษุนั้น ได้ถูกขยายระยะเวลาออกไปเรื่อย ท่านจึงยังคงเป็นพระภิกษุมาจนถึงทุกวันนี้

ในปี พ.ศ. 2540 หลังจากอบรมห้าปีที่วัดบึงแสนสุข  โคราช พระอาจารย์ รตนวัณโณได้ย้ายไปอยู่วัดป่านานาชาติ อุบลราชธานี  ที่นั่นท่านไม่เพียงแต่เรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการวัด ที่ดูแลเรื่องการทำวีซ่าให้กับคณะสงฆ์อีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2542 ท่านมีโอกาสจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าอภัยคีรี ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเวลาหนึ่งปี ก่อนจะไปปักหลักอยู่ที่วัดอมราวดีในปี พ.ศ. 2544 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2566 ท่านได้รับนิมนต์ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดโลกุตตรวิหาร ประเทศนอร์เวย์

สามเณร โชติปัญโญ

99701.jpg

เกิดที่ประเทศโปรตุเกสในปีพ.ศ. 2535 และเข้ารับราชการในกองทัพโปรตุเกสตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2558 หลังจากพบพระสงฆ์เป็นครั้งแรกในปี 2558 ได้ตัดสินใจลาออกจากราชการทหาร บินไปอังกฤษเพื่อขอบวชเป็นอนาคาริกะ
ได้รับศีล 8 เพื่อเป็นอนาคาริกะในปี พ.ศ. 2559 ภายใต้การอบรมดูแลของพระอาจารย์อมโร ที่วัดอมราวดี ต่อมาได้รับการบวชเป็นสามเณรในปี 2560 และอุทิศเวลาในผ้าเหลืองหนึ่งปี ก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตฆราวาส
ต่อมาได้กลับมาบวชอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ที่วัดสุเมธาราม ประเทศโปรตุเกส และย้ายมาอยู่ที่วัดโลกุตตรวิหารตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน

อนาคาริกะ อัลเบร็ชท์

IMG_20230724_142430_987.jpg

เกิดในประเทศเยอรมันในปี พ.ศ. 2543 เขาเติบโตและจบมัธยมปลายที่เมือง Leipzig ประเทศเยอรมัน  จากนั้นความสนใจในพุทธศาสนาเริ่มเกิดขึ้น และในปี พ.ศ. 2562 เขาได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในวัดเวียตนาม ซี่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศเยอรมัน เป็นเวลาสองสัปดาห์ และในช่วงสิ้นปีพ.ศ. 2565 ได้ใช้เวลารวมกันมากกว่าหนึ่งปีอยู่ที่วัดนั้น
ในฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2565 ได้มาที่วัดโลกุตตรวิหารเป็นครั้งแรก และในเดือนธันวาคมของปีนั้น ได้ตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่วัดโลกุตตรวิหาร เพื่อบวชเป็นอนาคาริกะเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2566
ขณะนี้อนาคาริกะอัลเบร็ชท์ อาศัยอยู่ที่วัดโลกุตตรวิหาร ด้วยเจตนาที่จะฝึกฝนต่อเพื่อบวชเป็นสามเณร ในสายวัดป่าของไทยในวันข้างหน้า

bottom of page