top of page

กรรมฐานหนึ่งวัน 14 ตุลาคม 2566

ถึง ผู้ไฝ่ใจในธรรรม,


กรรมฐานหนึ่งวัน ครั้งแรกของเราในปีนี้ ในวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมในช่วงเช้าประมาณ 20 คน ด้วยการสนับสนุนดูแลอย่างดียิ่งในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มจากญาติโยมของวัด ทำให้ผู้เข้าร่วมเต็มไปด้วยความเบิกบานในการปฏิบัติ เดินจงกรม การนั่งสมาธิ สนทนาธรรม และถามตอบปัญหาในการปฏิบัติในช่วงเวลาน้ำปานะตอนบ่าย มีผู้เข้าร่วมตลอดทั้งวันกับเรา 15 คน เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านตุลย์ และท่านอาทิจโจ จากวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ ที่ได้ "สัตตาหะ" มาช่วยงานปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วย


วันกรรมฐานหนึ่งวันส่วนใหญ่จะจัดขึ้นทุก ๆ วันเสาร์ที่สองของแต่ละเดือน ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม. กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อเข้าร่วมและรับข่าวเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป


ท่านสามารถนำอาหารมาร่วมแบ่งปัน เพื่อให้มีอาหารพอเพียงสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน


สถานที่: Skiptvet Buddhist Monastery, Lundsveien 196, 1816 Skiptvet


เวลา: เริ่มปฏิบัติตั้งแต่เวลา 09:00 น.. ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเดินทางกลับ เวลาประมาณ 18:00 น ท่านอาจจะอยู่นานกว่าเวลาที่กำหนด หรือกกลับก่อนเวลาตามที่ท่านสะดวก ท่านสามารถเข้าร่วมปฏิบัติทั้งวัน หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้เดินจงกรม นั่งสมาธิ ถวายภัตาหาร
กิจกรรมต่างๆ ในวันปฏิบัติธรรมKommentit


bottom of page