top of page

แขกคนสำคัญมาเยือน: พระอาจารย์ฉันทปาโล

พระอาจารย์ฉันทปาโล เจ้าอาวาสวัด สันตจิตตาราม ประเทศอิตาลี่ จะมาอยู่กับเราจะมาพักที่วัดของเราระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม นับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เราทั้งหลายจะได้กราบนมัสการท่านพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นชาวอังกฤษ เข้ามาบวชเป็นอานาคาริกะในปี พ.ศ. 2523 และรับเข้าเป็นภิกษุสงฆ์ในอีก 2 ปีต่อมาโดยพระอาจารย์สุเมโธ ณ วัดชิตเฮิร์สท์ (สหราชอาณาจักร) พระอาจารย์ได้ช่วยเหลือวัดวาอารามหลายแห่งในสหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ และได้ใช้เวลา 1 ปีในประเทศไทย ในปี 2536 ท่านได้รับเชิญให้ไปที่ วัดสันตจิตตาราม (Santacittarāma) ซึ่งขณะนั้นอยู่ที่เมือง Sezze Romano (LT) และเป็นพระภิกษุเถระดูแลวัดตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา

Comments


bottom of page