top of page

กรรมฐานหนึ่งวัน 11 พฤศจิกายน 2566

"กรรมฐานหนึ่งวัน" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14. ตุลาคมที่ผ่านมา ได้จัดไปพร้อมกันกับพิธีฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล และวัดป่าชิปท์เว็ท ในช่วงเช้ามีคนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากพอสมควรทำให้บรรยากาศของกรรมฐานอุบอุ่นเป็นกันเอง กระนั้นยังสงบควรแก่การปฏิบัติ ช่วงสนทนาธรรมในเวลาปานะตอนบ่าย ให้ความรู้สึกรื่นเริงในธรรม — เต็มไปด้วยประสบการณ์อันประกอบด้วยคติธรรมจากชีวิต


กรรมฐานวันหนึ่ง ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน. กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อเข้าร่วมและรับข่าวเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป วันกรรมฐานหนึ่งวันส่วนใหญ่จะจัดขึ้นทุก ๆ วันเสาร์ที่สองของแต่ละเดือน


ท่านสามารถนำอาหารมาร่วมแบ่งปัน เพื่อให้มีอาหารพอเพียงสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน


สถานที่: Skiptvet Buddhist Monastery, Lundsveien 196, 1816 Skiptvet


เวลา: เริ่มปฏิบัติตั้งแต่เวลา 09:00 น.. ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเดินทางกลับ เวลาประมาณ 18:00 น ท่านอาจจะอยู่นานกว่าเวลาที่กำหนด หรือกกลับก่อนเวลาตามที่ท่านสะดวก ท่านสามารถเข้าร่วมปฏิบัติทั้งวัน หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้
Commentaires


bottom of page